Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy Michałowice nie posiadającą osobowości prawnej . Mienie przedszkola stanowi mienie komunalne

Aktywa trwałe :

Wartości niematerialne i prawne : 2 440,00zł
Środki Trwałe : 4 609 178,42zł
Pozostałe środki trwałe : 137 497,16zł
Stan na 28 sierpnia 2014 r.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

24-01-2019 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 116